واحد پودرگوشت از واحدهای زیرمجموعه شركت شيرازمرغ می باشد که با اخذ جواز تاسيس واحد توليد پودر گوشت حاصل از ضايعات در سال 1384 عمليات ساختماني در ابتداي سال 1385 آغاز و در شهريور ماه سال 1386 به اتمام رسيده و با نصب ماشين آلات از آبان ماه 1386 عمليات توليدي آغاز گرديد كه با شروع توليد اين واحد زمينه اشتغال حداقل 30 نفر ديگر نيز فراهم گردید و در حال حاضر علاوه بر آن كه به عنوان بزرگترين توليد كننده پودر گوشت حاصل از ضايعات در ايران فعاليت دارد نقش مهمي نيز درجلوگيري از آلودگي محيط زيست ايفا مي نمايد
لوگو پودرگوشت